Birkaç Müphem ve Mütereddit İfade

Sevgili Hakan Giray, Az zamana sıkıştırılmış çok yazının yeknesaklığı içinde satırlarda şekilleniyor düşünceler. Yinelenmiş cümlelerle çıkmak istemem karşına. Böyle olursa da hoş görüle!.. Hatıra defterlerinin sıcak yüzlerine bakarak yazmanın güzelliğinden…

Okumaya devam edinBirkaç Müphem ve Mütereddit İfade